Czemu należy przeprowadzać testy płytek drukowanych?

Płytki PCB są podstawą współczesnej elektroniki, pozwalając na tworzenie układów o różnej funkcjonalności i skomplikowaniu. Dzięki firmom produkującym drukowane obwody scalone łatwo projektować i tworzyć wszelkiego rodzaju maszyny i urządzenia przemysłowe, a także sprzęt do zastosowań „domowych”. Przy drukowaniu płytek ważne jest jednak nie tylko odpowiednie ich zaprojektowanie, ale również dobra kontrola jakości. Testowanie płytek drukowanych pozwala na ograniczenie kosztów i wyeliminowanie wadliwie działających układów. Przekonaj się, jak wygląda kwestia testów płytek PCB.

Jakość płytek drukowanych

Płytki PCB są używane w większości urządzeń elektronicznych, od ich wysokiej jakości zależy więc poziom usterkowości gotowych wyrobów. Procesy produkcji układów drukowanych powinny być kończone odpowiednią procedurą testową, co da pewność, że w odbieranej przez zleceniodawcę serii nie znajdą się takie, które mają wady uniemożliwiające ich eksploatację. Właściwe wykrywanie defektów wpływa zarówno na zmniejszenie kosztów produkcji przez wyeliminowanie stosowania niesprawnych układów, jak i ogranicza późniejsze wydatki związane z testowaniem całego urządzenia lub diagnozowaniem usterek, które mogą się pojawić w trakcie eksploatacji wyrobu. Kontrola jakości płytek drukowanych może obejmować szeroką paletę parametrów.

 

Testowanie płytek PCB

Każda płytka PCB jest zarówno elementem, który bierze aktywny udział w pracy gotowego sprzętu, zapewniając stabilne połączenia między poszczególnymi podzespołami, jak i jest rodzajem „rusztowania”, na którym są zamontowane różnego rodzaju komponenty. Testowanie gotowych wyrobów może się wiązać ze sprawdzaniem nadrukowanych ścieżek, a także weryfikacją działania całego układu. Wśród najprostszych testów znajdują się m.in. kontrola wykonanych połączeń przez sprawdzenie ciągłości ścieżek oraz ich izolacyjności, a więc możliwości pojawiania się zwarć. Równie ważne mogą być takie parametry, jak niewłaściwa grubość ścieżek, a nawet nieprawidłowo wykonane otwory montażowe. Kontrola jakości może być również prowadzona różnymi metodami, w zależności od specyfiki wyrobu. Prowadzone są nie tylko testy za pomocą sond zbliżanych do poszczególnych ścieżek i rejestrujących parametry przepływu napięcia, jak i bezkontaktowe testy optyczne.