Procesy produkcji PCB

Jesteśmy specjalistami we wszystkich etapach produkcji płytek PCB. Wykonujemy profesjonalnie:

  • Wiercenie i frezowanie
  • Elektrolityczne nanoszenie miedzi i cyny
  • Wytrawianie płytek PCB
  • Cynowanie metoda HAL

  • Nanoszenie mozaiki metodą fotodruku i sitodruku

  • Nanoszenie maski lutowniczej metodą fotodruku i sitodruku

  • Nanoszenie opisu elementów metodą sitodruku

  • Złocenie złącz krawędziowych

  • Nanoszenie powłoki grafitowej

  • Nacinanie płytek w formatce technologicznej


Jak powstają płytki PCB?

Proces produkcyjny poprzedza projektowanie płytki PCB, które może być wykonane samodzielnie przez klienta lub w ramach konsultacji z naszą firmą. Następnie przystępujemy do realizacji zamówienia. Pierwszym etapem produkcji jest pokrycie płytki materiałem izolacyjnym z jednej lub dwóch stron, w zależności od jej rodzaju, a później zaopatrywana w otwory do montażu oraz tzw. przelotki (w przypadku płytek dwustronnych). Następnie nanoszone są na nią najczęściej metodą drukarską wzory ścieżek, jest wytrawiana oraz czyszczona i zabezpieczana przed korozją. Tak wygląda podstawowy proces produkcji płytek drukowanych. Szczegółowe techniki stosowane podczas poszczególnych etapów różnią się w zależności od potrzeb i posiadanego sprzętu. W firmie Faldruk dysponujemy technologią umożliwiającą wykonanie najbardziej skomplikowanych procesów.

Wytrawianie płytek PCB

Wytrawianie płytek PCB stanowi bardzo istotny etap produkcji. Trawienie wykonywane jest jako jeden z procesów końcowych i polega na usuwaniu miedzy z niepokrytych tonerem miejsc na laminacie za pomocą jednego z roztworów: nadsiarczanu sodu, chlorku żelaza czy też kwasu azotowego. Najlepsze efekty uzyskuje się w temperaturze ok. 40 stopni. Proces trawienia płytek PCB trwa około kilkudziesięciu minut, aż do całkowitego wytrawienia się nieosłoniętych powierzchni miedzianych. Po wyjęciu płytki z pojemnika z roztworem i oczyszczeniu jej płytka jest praktycznie gotowa do użytku – pozostaje jedynie wyciąć otwory czy wlutować dodatkowe elementy.